Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Det gjelder nytt krav til informasjon i styrets årsberetning om styreansvarsforsikring for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner, og i tilfelle om forsikringsdekningen. Denne typen forsikringer kan variere i innhold … Les mer

Forslag til nytt statsbudsjett 2022

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinst) og formue samtidig som noen fradrag økes. Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor Regjeringen. Det er foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget. De fleste av forslagene fra regjeringen … Les mer