Forslag til nytt statsbudsjett 2022

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinst) og formue samtidig som noen fradrag økes. Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor Regjeringen. Det er foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget. De fleste av forslagene fra regjeringen … Les mer