Sommernytt

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Forsinkelsesrente og standardkompensasjon Forsinkelsesrenten for andre halvår 2022 skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt 400 kroner. Nytt om arbeid i arbeidstakers hjem/hjemmekontor En ny forskrift har regler … Les mer

Momskompensasjon og SkatteFUNN

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. … Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022. Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytere Formuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. … Les mer

Skattemeldingen for 2021

Det er tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021. Lønnstakere og pensjonisterAlle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er … Les mer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. Generalforsamling – hovedregleneHovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den … Les mer

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning. Nye reiseavtaler i StatenNye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember … Les mer

Skatt- og regelverksendringer 2022

I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner.En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for 2022. Skatteendringer 2022 Av skatte- og … Les mer

Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Det gjelder nytt krav til informasjon i styrets årsberetning om styreansvarsforsikring for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner, og i tilfelle om forsikringsdekningen. Denne typen forsikringer kan variere i innhold … Les mer

Forslag til nytt statsbudsjett 2022

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinst) og formue samtidig som noen fradrag økes. Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor Regjeringen. Det er foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget. De fleste av forslagene fra regjeringen … Les mer